18 Mayıs’ta adil ücretler ve hak eşitliği için sandık başına!

18 Mayısta İsviçre yine sandık başına gidecek. Bu defa tüm çalışanları ilgilendiren bir konuda. Asgari üçretin yükseltilmesi, hak eşitliği ve adil üçret için.

0
1298
Hallo Schweiz Merhaba gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hallo Schweiz Merhaba gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hallo Schweiz Merhaba
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

18 Mayısta İsviçre yine sandık başına gidecek. Bu defa tüm çalışanları ilgilendiren bir konuda. Asgari ücretin yükseltilmesi, hak eşitliği ve adil üçret için. Aslında tam da gerçek anlamıyla her çalışanın insan gibi yaşamasını sağlayacak adil bir ücret için.

Bu halk oylamasının asıl içeriğinden biri de, bu sınıfa girenlerin ezici bir çoğunluğunu yabancıların oluşturması. Çünkü asgari ücret yada diğer bir deyimle açlık ücreti ile çalışanların ezici bir çoğunluğunu Göçmen kökenli işçiler oluşturuyor. Bu anlamda bu halk oylamasında yine Göçmenler esas olarak oylanacak, Göçmenler açlıkla daha fazla talim etsinler mi yoksa adil bir ücret mi ödensin?

Neden adil, eşit ve insanca bir asgari ücret?

İsviçre zengin bir ülke olmasına rağmen, yüz binlerce insan tam gün çalışmaları için ayda 4000 Franktan daha az para kazanıyor. Aynı zamanda ücretlilerin son yıllarda hayat pahalılığı karşısında aldıkları ücret de çok hızlı bir şekilde eriyor. Kazandıkları ile verdikleri arasında ki uçurum her geçen gün artıyor. Bu da asgari ücretle çalışanların her gecen gün daha da yoksullaşmasına neden oluyor.

Adaletsizliğin diğer bir açık göstergesi de yoksul ile zengin arasında ki ayrışmanın giderek daha fazla derinleşmesi. Zengin, son yıllarda astronomik olarak daha fazla zenginleşirken, çalışanlar ve fakirler ise çok daha fazla yoksullaştı. İsviçre’de 10 yıl öncesinde, en zengin 500 kişi bir kaç yüz Milyar franga sahipken son yılda yine aynı sayıda ki zenginin sahip olduğu para miktarı çok daha büyüyerek 600 milyarı aştı. Halbuki çalışanlar, 10 yıl öncesine göre 10 kat daha fazla yoksullaştı, alım gücü düştü, sofrasına götürdüğü ekmek azaldı. Bu büyük adaletsizlik, insan hak ve özgürlüklerine de, insan olma karakterine de, adil ve eşit bir ülke olma karakterine ve iddiasına da uymuyor. O zaman akla şu soru geliyor, İsviçre sadece bir kaç bin insan yani zenginler için mi, özgür, adaletli, eşit ve zengindir?

Eşit, adaletli, özgür ve güçlü bir İsviçre için 4.000 Frank asgari ücret?

İsviçre, dünyada , güçlü, eşit ve özgür bir ülke olarak görülüyor. Ama tüm zenginlikleri yaratan ve adeta zenginlerin cenneti haline getiren ise, tartışmasız olarak, yegane güç olan 4 Milyon insanın her gün bunun için çalışıyor, olmasıdır. Fakat bir kaç bin kişi utanmadan bu milyonların yaratığı zenginliği diğer deyimiyle bu paraları yerken, yaklaşık 330.000 çalışan, hala saatte 22 Franktan veya ayda 4000 Franktan (x12) daha az ücret alıyor.

Özellikle kadınlar bu durumdan dahada mağdurlar …Yaklaşık %70- %77’si 25 yaşın üzerinde ve üçte biri meslek eğitimi görmesine rağmen bu kadar kötü ücret alıyor.

Asgari ücrete “Evet“ demek ücret korumasına, eşitliğe, özgürlüğe ve herkes için zengin bir İsviçreye “Evet“ demektir.

Sendikaların asgari ücret inisiyatifi buna bir son veriyor. Tüm çalışanların saatte en az 22 Frank ve ayda en az 4000 Frank kazanmalarını talep ediyor. Bununla, tam gün çalışan herkesin geçimini sağlayabilecek bir ücret kazanmasını sağlamış olacak. Bu nedenle de 18 Mayısta, evet oyu vererek, bir kaç bin kişinin çıkar ve zenginliği için, çalışanların ayaklarına takılmış olan yoksulluk prangası kırılıp atılmalıdır. Bunun yapılmasının bir koşulu da oylamada evet oyu kullanmaktır.

Oylamada ki soru açıktır, milyonlar, yoksuluğa, açlığa ve adaletsizliğe evet mi diyecekler yoksa insanca yaşamak için adil bir ücrete ve eşit bir İsviçre’ye mi evet diyecekler? Çalışanların asgari ücreti, günün koşullarına ve insanın insanca yaşayacak bir miktara mı çıkacak yoksa açlığa ve yoksulluğa talime devam mı edilecek? Bu sorulara verilecek cevap ve halk oylamasında belirlenecek tavır, hem İsviçre’nin uluslararası durumunu ve hem de çalışanların hayatlarını önümüzde ki yollarda etkileyecektir.

18 Mayısta verilecek oy ve takınılacak tavır ayni zamanda, kadınlara ve Göçmenlere yaklaşımı da göstereçek. Kadınlar şimdiye kadar olduğu gibi, erkeklerle ayni işi yapmasına rağmen en az %25 daha az üçret almaya devam mı edecekler, keza Göçmenler de en kötü, zor ve acımasız koşullarda yaşamalarına rağmen en düşük üçretle çalışmaya devam mı edecekler yoksa insanca ve adil bir üçret mi alacaklar. Bu iki konuda takınılacak tavır, hem insanın kişiliğini hemde İsviçrenin konumunu gösterecektir. Gercekten de İsviçre lanse edildiği gibi, özgür, eşit ve özgür zengin bir ülke midir yoksa bir azınlık gurubunun cenneti bir ülke midir?

Göçmen kökenli, kadın ve Göçmen dostu, çalışan dostu ve adil, özgür ve eşitlikçi bir İsviçre için sandık başına

18 Mayıs’ta emekçilerin asgari ücret talebi halk oylamasına sunulacak. Emekçilerin asgari ücret talebini haklı kılan onlarca neden var. İsviçre gibi zengin bir ülkede herkese yetecek varlığın bulunduğunu biliyoruz. Çok zor koşullarda çalışan, az ücret alan emekçiler, maaşları geçimlerini sağlamaya yetmediği için sosyal yardıma başvurmak zorunda kalıyorlar.

İsviçre’nin zenginliğinin yüzde 97 sine, İsviçre’nin en zenginleri sahip ve bu kesim toplumun sadece yüzde üçünü oluşturan kesim. Bu adaletsizliği kabul etmemeliyiz. Bir ülkenin zenginliği herkese eşit olarak dagıtılmalı.

İsviçre’de 230.000 kadın tam günlük bir işte saatte 22 Franktan veya ayda 4000 Franktan daha az kazanıyorlar. Çoğu bir meslek eğitimi almış durumda, ancak ailelerinin veya sosyal makamın yardımı olmadan bu düşük ücretler hayatı sürdürmek için yeterli değildir. Asgari ücret insiyatifi buna bir son veriyor. Tüm çalışanların en azından saatte 22 Frank veya ayda 4000 Frank ücret almalarını talep ediyor. Özellikle kadınların düşük ücretlerin mağduru olmaları tesadüf değildir. Çoğunlukla çalıştıkları branşlar tipik “kadın branşlarıdır”, örneğin perakende satış, temizlik işleri, özel bakıcılık veya bazı sanayi dalları. O branşlardaki çalışmalar tipik “erkek branşlarından” daha değersiz olarak değerlendiriliyor ve ona göre daha az ücret ödeniyor. Ayrıca kadınlar hala erkeklerden yaklaşık %20 daha az ücret alıyorlar , eşit çalışmalarına rağmen. Yasal bir asgari ücret bu düşük ücretlere son vermek için etkin bir yoldur. Maaş eşitliğine doğru atılan bir adımdır ve daha adil ücretler getirir. Yasal bir asgari ücret çoğu kadın için önemli ölçüde bir ücret artışı getirir ve böylece erkek ücretleri ile aralarındaki farklılıklar azalır.

Çünkü özellikle kadınlar için şu geçerli: Güçlü ülke demek , kadın ve erkek için adil ücret demek!

( Milyonluk İsviçre‘de 1.800 bini aşkın Göçmen yaşamaktadır. Yüzbinlerce Göçmen aynı zamanda İsviçre vatandaşıdır. Göçmenlerin her branşta çalıştığı ve özellikle inşaat, temizlik, sağlık, gastronomi vb sektörlerde ise belirleyici konumda oldukları aşikardır. En düşük ücretle en kötü koşullarda yaşamakta oldukları da gün gibi ortadadır. Asgari üçretliler, yani düşük asgari üçretliler çalışanların önemli bir kesimini oluşturuyorlar. Göçmenler artık kendilerini İsviçre‘nin bir parcası ve sahibi olarak görüyorlar.

Bu nedenledir ki, Göçmenler ve kadınlar düşük asgari üçret konusunda aynı kaderi paylaşıyorlar. Tüm çalışanlar, bu adaletsiz asgari ücret mağdurları ile birlikte hareket etmelidirler, taleplerine sahip cıkmalıdırlar.

Çalışanların dostları, Göçmenlerin ve kadınların safında yer alanlar da 18 Mayısta safını belirlemelidirler. Siz ac gözlü ve paraya doymayan zenginlerden mi yanasınız, yoksa tüm değerleri yaratan Kadın ve Göçmenlerden yani asgari üçret açlığına mahkum edilenlerden mi yanasınız?

Birleşirsek daha da güçlüyüz… Birleşirsek, İsviçrenin yüz karası olan yoksulluk üçretini günün koşullarında yaşanır bir hale getirebiliriz.

İsviçre vatandaşı olan göcmenler 18 Mayısta mutlaka oy kullanmalı. Sizi, çocuklarınızı ve geleceğinizi direk ilgilendiren bu konuda ilgisiz davranmayınız, oyunuzu Evet olarak kullanınız. Tanıdıklarınızında sandığa gitmesini ve Evet oyu vermesini sağlayınız.

Bu yüzden 18 Mayıs 2014 tarihinde, asgari ücret insiyatifine Evet deyin! Özgürlüğe, eşitliğe ve adil ücrete evet deyin!

CEVAP VER