30 Kasımda ECO POP İnsiyatifine HAYIR

ECO POP İnsiyatifine karşı, 1 Kasım Cumartesi günü, saat 14.30 da, Bern - Bundesplatz`da açık ve dayanışmacı bir İsviçre için miting düzenlenecek.

0
974

ECO POP İnsiyatifine karşı, 1 Kasım Cumartesi günü, saat 14.30 da, Bern – Bundesplatz`da açık ve dayanışmacı bir İsviçre için miting düzenlenecek.

ECO POP İnsiyatifine HAYIRECOPOP göçmenleri ikinci sınıf vatandaş olarak görüyor Tarih göstermiştirki, ekonomi, işgücüne ihtiyaç duyduğunda, başka ülkelerden işçileri getirir, ihtiyacı bitince geri gönderir. ECOPOP`un kabul edilmesi halinde ekonominin bu yasası, tarihte görüldüğü gibi, yine geçerli olacak. İşverenler bugün sadece kısa süreli oturuma izni olan göçmenleri getirerek, ihtiyaçları bitincede geri göndermek istiyor. Ayrıca işçilerin eşlerini, çocuklarını yanına getirmesine müsade etmeyerek aileleri parçalamak istiyor. Bunendele ECOPOP’a HAYIR!

ECOPOP işçileri düşük ücrete çalıştırmak istiyor Kısa süreli oturuma iznine sahip olanlar ve sınır işçileri kötü çalışma koşullarında, düşük ücrete çalıştırılmak istiyor. Kısa veya geçici oturuma iznine sahip olan işçiler işini kaybetmemek için, en kötü şartlarda çalışmayı kabul etmek zorunda kalıyor. İnsiyatifin amacı işçileri köle statüsünde çalıştırmak. Bunednele Ecopop’a HAYIR.

ECOPOP emekli ve yaşlıların bakımını tehlikeye atıyor Çalışan göçmenler sayesinde yaşlılık sigortası finanse ediliyor, çünkü İsviçre’de yaşlıların oranı sürekli olarak artıyor. ECOPOP insiyatifinin kabul edilmesi halinde emeklilik sigortasına ödenen primler azalacak ve sigorta kendisini finanse edemeyecek duruma gelecek. Ayrıca, yaşlılara bakacak yeterli personal bulunamayacak. Bunednele Ecopop’a HAYIR.

ECOPOP iklim ve doğal kaynaklar sorununun nedenini göçmenler olarak gösteriyor Ecopop insiyatifi doğal kaynakların sorumsuzca kullanılmasının, göçmenlerin sayısının radikal bir biçimde azaltılmasıyla ve dünya nüfüsunun artışının engellenmesiyle çözülebileceği propagandasını yaparak, sorunların özünü çarpıtıyor. Göçmenleri ve fakir ülke haklarını sorunun nedeni olarak göstererek hedef şaşırtıyor ve yabancı düşmanlığını, ayrımcılığı teşvik ediyor. Bunednele Ecopop’a HAYIR.

ECOPOP sömürgeciliği savunuyor İnsiyatif fakir ülkelerde doğum oranını kısıtlamak ve aile planlamasını zorunlu hale getirmek için mücadele ediyor. Gelişmekte olan ülkelere yapılan maddi yadımın %10 nunun „gönüllü aile planlamasına“ aktarılmasını öngörüyor. Avrupalılar, zengin ülkeler fakir siyah tenlilerin kaç çocuk yapmaları gerektiğini belirleyecek! İnsiyatif bu talebi ile sömürgeciliğe hizmet etmektedir. Bunednele Ecopop’a HAYIR.

Afrika vb. ülkelerdeki fakirliğin nedeni çok çocuk doğumu değildir. Fakirliğin nedeni, Afrika ve birçok fakir ülkenin var olan yer altı ve yer üstü zenginliklerinin, ülkenin gerici yöneticileri ve onlarla birlikte çalışan emperyalist güçler tarafından sömürülmesidir. Fakir, geri kalmış ülkelerdeki halkın, ülkenin zenginliklerden faydalanamaması, insanları geliştirecek yatırımların yapılmamasıdır. Aile planlanması ise bir eğitim konusudur. Eğitimin teşfik edilmesi, bu alana yatırımın yapılması ve ailelerin biliçlendirilmesi ile mümkündür.

ECOPOP yabancı düşmanlığını, ayrımcılığı teşvik ediyor. Bu toplumun bir parçası olan göçmenler bu insiyatifi reddederek, onlara gereken cevabı verecektir.

Emine Sarıaslan,
Forum Integration für Migraten und Migratinnen ve Unia Sendikası Göçmenler Komisyonun Başkanı

CEVAP VER