30 Kasım’da “Ecopop” çıkmaz sokağına hayır deyiniz!

Federal parlamento yaz sezonunda Ecopop insiyatifini reddetti. Ancak gerici insiyatif çabalarıyla 30 Kasım 2014 tarihinde halkın oyuna sunulacak.

0
1043
Hallo Schweiz Merhaba gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Federal parlamento yaz sezonunda Ecopop insiyatifini reddetti. Ancak gerici insiyatif çabalarıyla 30 Kasım 2014 tarihinde halkın oyuna sunulacak. İnsiyatif, Federal parlamento tarafından reddedilmesine rağmen hala büyük bir tehlike oluşturuyor. Göçmenleri çevre sorunlarının nedeni olarak gösteren, işçi haklarına saldıran, sömürgeciliği savunan yabancı düşmanı bir insiyatifle karşı karşıyayız. İnsiyatif , işçi haklarını kısan ve doğayı yok eden Göçmen karşıtı bir anlayışta…

“Çevre ve Nüfus Birliği (ECOPOP)” adlı halk insiyatifinin amacı nedir?

Doğaya zarar vereceği için İsviçre’de nüfüs artışını engellemeyi, göçmenlerin sayısını sınırlayarak ve dünya genelinde nüfüs artışını gönüllü aile planlaması temelinde durdurarak, doğal kaynakların güvence altına alınacagını savunuyor. İnsiyatif , “var olan doğal kaynaklar herkes için yeterli değil, bu nedenle kaynakların kullanımını kontrol ederek, yaşamamızı garanti altına almalıyız” diyor.

Somut olarak, göçmen sayısının yıllık yüzde 0,2 artış ile sınırlandırılmasını ve gelişmekte olan ülkelere yapılan maddi yardımın % 10 oranındaki kısmının “gönüllü aile planlaması”na aktarılmasını öngörüyor.

Bugüne kadar yaptıklarınız bundan sonra yapacaklarınızın teminatıdır.

Tüm Göçmenler, Göçmen kökenli İsviçreliler, Göçmen dostları, bu sahte Çevre ve Nüfus Birliği adlı inisyatife, İşçi, Göçmen ve Emekçiler için bir tuzak olan Ecopop inisyatifine hayır demelidir, gerici koalisiyonun tuzağına düşmemelidir.

Çünkü;

Ecopop insiyatifi doğal kaynakların sorumsuzca kullanılmasının, göçmenlerin sayısının radikal bir biçimde azaltılmasıyla ve dünya nüfüsunun artışının engellenmesiyle çözülebileceği yalanı propagandasını yaparak, sorunların özünü çarpıtıyorlar. Göçmenleri ve fakir ülke halklarını sorunun nedeni olarak göstererek hedef şaşırtıyor ve yabancı düşmanlığını ile ayrımcılığı teşvik ediyor.

İnsiyatifin sorumluları, onların arkasındaki finansörler ve partilerin bu güne kadarki icraatlarına bakılırsa, kendilerinden “doğa koruyucusu”, “doğal kaynakların güvence altına alınması” ve “insanlık” için hiçbir şekilde çaba beklenemez. Çünkü tüm icraatları, göçmenlere, doğaya, işçilere ve çalışanlara karşıdır. Doğa ve doğal kaynaklar, o kimyasal fabrikalarınız, aç gözlü ve her şeyi daha fazla para için yapan uygulamalarınız, nükleer, biyolojik ve diğer silahlarınız ve denemeleriniz, işçi ve çalışanların sağlığını düşünmeden yaptığınız aşırı kar üretiminiz nedeniyle talan oluyor.

Bu işçi, doğa ve göçmen karşıtları, yaygınlaştırdıkları doğa ve doğal kaynakların korunması yalanıyla, yalan ve aldatıcı ideoloji ile sağcı, gerici, yabancı düşmanı politikaya hizmet ettiklerini gizlemek istiyorlar. Bu insiyatifin savunucuları, yıllardır göçmenleri işsizliğin, ev kiralarının yüksek olmasının sorumlusu olarak ilan edenlerin listesine yeni bir konuyu, “doğal kaynakların tüketilmesi”ni ekleyerek, yeşil çevreci grupları da yabancı düşmanı politikaya alet etmeye çalşıyorlar. Pes doğrusu, mayalarında işçi ve göçmen karşıtlığı olunca her sorunun nedeni de “yabancılar” oluyor. Hem göçmen karşıtı olacaksın hem de doğayı koruyacaksın, bu mümkün değildir. Olsa olsa ancak insiyatif sahipleri kadar yalancı olunur. O kimyasal fabrikalarınızda, o her sorunun nedeni gördüğünüz göçmenler düşük ücretle ve kötü koşullarda çalışıyorlar, siz daha fazla para kazanasınız diye. Ve o fabrikalarınızda çıkan zehirle doğa yok oluyor. Doğal kaynakları ise hep sizler kullanıyorsunuz. Nasıl oluyor da dünyanın bu iki temel sorununun nedeni göçmenler oluyor? Bu yalanlarınızla kimi kandırabilirsiniz ve maskenizi nasıl ve nereye kadar gizleyebilirsiniz?

Ecopop inisyatifi işçi haklarına da saldırıdır. Ecopop, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının kötüleştirilmesine neden oluyor, çünkü, İsviçre’ye gelen göçmenlerin sayısının azaltılması durumunda, işverenler, kısa süreli çalışma ve oturum müsadesi olan göçmenleri kötü iş koşullarında çalıştırmaya başlayacaklar. Kaldı ki zaten şu anda da göçmen işçiler en kötü işlerde en düşük ücretle çalışıyorlar. Gastronomi, hizmet, sağlık, kimya, inşaat ve daha bir çok sektörde çalışanların ezici çoğunluğunu zaten göçmen işçiler oluşturuyor. Ecopop insiyatifi var olan çevre problemini kesinlikle çözmeyecek, çünkü doğal kaynakların aşırı tüketiminin nedeni, kar hırsı ve zenginlerin doğayı kendi çıkarları için kullanmasıdır.

Aynı zamanda Ecopop sömürgeci, çünkü, fakir ülkelerdeki nüfus gelişiminin kontrol altına alınmasını, İsviçre’nin “gönüllü aile planlamasını” teşvik etmesini istiyor. Bu yöntemle fakirliğin son bulacağına halkı inandırmaya çalışıyor. Fakat bizler biliyoruz ki, fakirliğin nedeni çok çocuk doğumu değildir. Fakirliğin nedeni, Afrika ve birçok fakir ülkenin var olan yer altı ve yer üstü zenginliklerinin, ülkenin gerici yöneticileri ve onlarla birilikte çalışan emperyalist güçler tarafından sömürülmesidir. Fakirliğin nedeni , geri kalmış ülkelerdeki halkın ülkenin zenginliklerden faydalanamaması, insanları geliştirecek yatırımların yapılmamasıdır. Aile planlanması ise bir eğitim konusudur.

Eğitimin teşvik edilmesi, bu alana yatırımın yapılması ve ailelerin biliçlendirilmesi ile pekala mümkündür. İsviçre’de 500 zengin 600 milyara hükmediyor (İsviçre de, 2013 yılında 300 en zengin kişi 52 Milyar daha artırarark 564 Milyar Frank’a sahip olduğu açıklandı), biraz doğayı, doğal kaynakları, insanlığı düşünseniz ve dünyanın tüm zenginliğini elinde bulunduranlar ufak bir fedekarlık yapsalar, doğa da kurtulur, açlık ve susuzluktan insanlar da ölmez, savaşlar da olmaz, yoksuluk ve açlık da… Ne dersiniz beyler, var mısınız? Ama onlara bıraksan onlar daha onmilyonların ölmesi adına daha fazla para derler ve bunun için de her türlü vahşeti uygularlar ve zaten uyguluyorlar da yalan ve sahte vaadlerle birlikte.

Her vesile ile İsviçre’ nin yapı taşları ve mimarları konumunda olan göçmenlere saldırmayı bir yaşam biçimi haline getirenlerin dümen suyunda yelken açanların bu insiyatifine aktif olarak tavır almalıdır. Başta göçmenler olmak üzere, sayıları milyonları bulan göçmen dostları, arkadaşları ve emekçiler bu Ecopop oyununu bozmalı ve sandığa giderek bu gerici insiyatife hayır demelidir. Tarih, doğa, doğal kaynaklar ve göçmenlerin İsviçre’ ye kattıkları karşısında suçlu duruma düşmek istemiyorsak bu insanlık görevimizi yerine getirerek 30 Kasımda “Hayır” demeliyiz.

Ecopop çıkmaz sokağında kaybolmak istemiyorsak, doğamızı, doğal kaynaklarımızı, haklarımızı ve göçmen kardeşlerimizi korumak için 30 Kasımda “Ecopop’ a Hayır” !

CEVAP VER