Asgari ücret meslek eğitiminin değerini arttırır

Yasal asgari ücret işçilerin ücretlerinin serbestçe inip çıkabilmesini önlüyor. Bu da meslek eğitiminin değerlenmesine katkıda bulunur. Zira tüm iddialara karşın günümüzde düşük ücretlerle çalışanların yaklaşık % 40’ı bir meslek eğitimi bitirmişlerdir.

0
1951

asgari ucret[dropcap]B[/dropcap]irkaç parlamento üyesi asgari ücretin meslek eğitimini tehdit ettiğini tekrarlamaktan hiç yorulmazlar: Asgari ücret çıraklık ücretinin açıkça üzerinde olduğundan dolayı gençler meslek eğitiminden geçmeden doğrudan okuldan sonra çalışmaya başlamak isteyeceklermiş. Ancak bunu iddia eden gençleri hiç tanımıyor. Araştırmalar açık bir şekilde gösterdi ki, gençler zorunlu okul eğitimini bitirdikten hemen sonra kendi hayatlarından sorumlu olmak istemediklerini gösteriyor. Daha ziyade hoşlandıkları ve gelecekte onlara maddi bağımsızlık sağlayabilecek bir mesleği öğrenmek istiyorlar. Toplumda ve iş dünyasında gerçekten kendilerine bir yer edinmek için bir diplomaları olması gerektiğinin bilincindeler. Zorunlu olmadan meslek eğitiminden feragat edip doğrudan çalışmaya başlamak isteyen gençler sadece asgari ücret karşıtlarının hayallerinde mevcuttur

İş piyasasına gecikmiş giriş 15-25 yaşındaki gençlerin gelişimlerini takip eden TREE-boylamsal araştırmaları okulu bitirdikten hemen sonra doğrudan iş dünyasına girişin gitgide gerilediğini teyit ediyor. Bu sebeple bir meslek eğitim yeri bekleyen gençlerin sayısı da yıldan yıla pek azalma göstermemektedir – şirketlerin ciddi taleplerine rağmen. 2013 yılında halen 16’000 genç meslek eğitimlerine başlamak için bekliyorlardı. Kantonlar ise okul bitişinden sonraki geçici çözümlerinin başarısından şikayetçiler: 1990 ila 2010 yılları arasında bu imkanlardan faydalanan gençlerin sayısı neredeyse ikiye katlandı. Toplamda öğrenci sayısı ie ancak %25 oranında artmıştır. Ayrıca aynı süre içerisinde halen meslek eğitimlerine devam eden 18 yaşındaki gençlerin sayısı da çok artmıştır. 2011 yılı için ise 15-19 yaşındaki gençlerin ancak %4’ünün çalıştığı tahmin ediliyor. Yasal bir asgari ücret gençlerin daha uzun süre meslek eğitimi görme ve iş piyasasına girişlerini geciktirme eğilimlerinde birşey değiştirmeyecektir.

Meslek eğitimi artık ailenin geçimini sağlamak için bir garanti değildir Öncülerin küçük kusurlarını görmektense “Meslek eğitiminin savunucuları” kendi büyük kusurlarını görseler daha iyi olurdu. Zira o zaman günümüzde meslek eğitimini tehdit eden durumun bir “ücret dayatımı” değil, eksik veya eskimiş koruma önlemleri olduğunu görürlerdi. Eğitimin her zaman bu kadar önemli bir yer edindiği bir ülkede düşük ücretli (4000 Franktan az) çalışanların üçte birinden daha fazlasının meslek eğitimi aldıklarını başka nasıl açıklayabilirsiniz? Hepsi de bir meslek eğitimi bitirmiş olan bir bahçivan, bir bakım veya eczacılık asistanı, bir müzisyen, bit satış elemanı, bir kuaför, bir taksi şoförü yıllarca bir aileyi geçindiremeyecek kadar az parayı niye klazansın? Günümüzde bir meslek eğitimi bitirmiş olanların %10’undan fazlası düşük ücretle çalışıyor. Onlar için son yıllarda durum daha da kötüleşmiştir: 2002 ile 2010 yılları arasında gerçek bir ücret kaybına uğradılar. Zaten iyi kazananların ücretlerinde ise daha da artış oldu ve verimlilik %6 oranında arttı.

Asgari ücret – meslek sahiplerini korumak için Günümüzde çalışanları sadece %40’ı bir toplu iş sözleşmesi ile asgari ücret korumasına sahiptir. Çalışanların %60’ı korumasızdır. 15 yıl önce kabul edilebilir bir durum olan bugün artık kabul edilmez oldu. Açık sınırlar ve Avrupalı çalışanların daha yüksek kalifikasyonları İsviçreli meslek sahiplerini baskı altında bırakıyor. Meslek eğitiminin konumu küçük yatırımcıların gitgide daha çok endişe etmelerine sebep veriyor. Zira sadece Federal yetkinlik belgesi değil, yüksek meslek eğitimi diplomaları da gitgide uluslararası iş piyasasında değer kaybediyor.

Büyük işveren organizasyonlarının layık ücretlere karşı başlattıkları haçlı seferlerinin çerçevesi işte budur. “Ücret dayatımına” karşı çıkanlar aynı zamanda sosyal ortaklık konusu ile hiç ilgilenmediler ve iyi eğitilmiş yabancı personeli işe almakta sakınca görmüyorlar. Sendikalar ise asgari ücret insiyatifleri ile ücret ve çalışma koşulları hedeflerinden hiç vaz geçmiyorlar. Yasal asgari ücret ile ücretlerin keyfi bir şekilde azaltılması engellenir. Bununla birlikte asgari ücret günümüzde hakkı olan ücretleri alamayan kalifiye meslek çalışmalarını tekrar değerli kılacaktır. Bu kilit, serbest dolaşım hakkının baskısı altında olan meslek sahiplerinin ücret azaltımını durduracaktır. Bu yüzden asgari ücret inisyatifiiçin “Evet” oyu kullanmak gençlere yeni perspektifler açar. Ve meslek sahiplerine layık ücret sağlayanlar aynı zamanda meslek eğitimine bir gelecek verir.

CEVAP VER