Çapulcular yollarına devam edebilirler

Şu ana dek çok uluslu veya yüksek riskli yatırım fonları (finansal çekirge denilen) tarafından kontrol edilen çeşitli ülkelerde merkezleri bulunan toplu işten çıkarmalar çoğunlukla İsvirçre’de gerçekleştirilmiş. Neden? Çünkü İsviçre’de şirketler yenilemelerinde tekrar yapılandırma ve işten çıkarma konusundaki yönergeler işverenin yanında ve lakayt bir hukuk sisteminden dolayı kaçınılması da kolaydı. Bu durum artık değişecek. Zira yeniden düzenlenmiş şirket yenileme kanunu bu bahane ile işçi çıkaranların cennetini yıkacak.

0
1958

[dropcap]T[/dropcap]amamen yeniden düzenlenmiş yenileme hukuku çerçevesinde 1.1.2014 tarihi itibariyle yeni bir sosyal planlama zorunluluğu getiriliyor. Bunu sendikalar, SP ve yeşillerin Federal mecliste verdikleri sert mücadeleye borçluyuz. İlgili düzenlemele borçlar kanununun 335h-k maddelerinde mevcut.

Yenilemeler kolaylaştırıldı Yeniden düzenlenmiş kanun ile birlikte önemli yenilemeler yürürlüğe girecek. Zor durumdaki şirketlerin yenilenmesini kolaylaştıracak. Bu şirketlere yeni bir “dinlenme molası” verilecek, yani maddi sorunları olduğunda icra işlemleri erteleniyor ve zorunlu olarak iflas bildirmek veya miras sözleşmeleri imzalamak zorunda değiller. Bu en fazla 4 ay sürecek mola süresince yenileme için kesin önlemler düzenlenmeli, örneğin kira sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesi veya şirket bölümlerinin satışı.

Şirket yenilemelerinde bu tip sözleşme değişiklikleri hukuki açıdan daha kolay gerçekleştirilebilir. Aynı durum iş sözleşmelerinin devralınması için de geçerlidir, örneğin önlemler çerçevesinde işletme kısmen yeni bir sahibe devredilirse. O zaman tüm iş sözşleşmeleri veya borçlar müteselsil olarak devralınmak zorunda değildir. Ancak gerçekte mahkemelerin veya İsviçre Fesih Hakkının işvereni desteklemesi konusunda pek birşey değişmeyecek. Buna karşın çalışanlara önemli bir ayrıcalık verildi: Çoklu işten çıkarılmalarda bir sosyal plan zorunluluğu getirildi, yani ortaklaşa bir sosyal planının oluşturulup uygulama zorunluluğu.

Sosyal plan zorunluluğu tam olarak ne demek? Çoklu işten çıkarılmalarda sosyal plan zorunluluğu hangi işverenler için geçerlidir? Maalesef hepsi için geçerli değil. Sadece 250’den fazla çalışanı olup en az 30 çalışanı işten çıkarmayı planlayan şirketler bir sosyal plan oluşturmak zorundadır. Bir plan oluşturulmazsa bir hakem kurulu bir plan oluşturmalı. 250’den az çalışanı olan şirketlerin mevcut sosyal plan reformuna bağımlı olmadıkları gerçeğine kaçırılmış bir fırsat olarak bakmak gerekir.

capulcularPlanda neler yazılacak? Ve bu planı kim oluşturacak? Sosyal planlar mağdurlar için işten çıkarılmanın olumsuz etkilerini önlemek veya hafifletmek üzere yapılıyor, örneğin şirket içi iş bulma aracılıkları ile, yani “Outplacement” denilen durum (şirket dışı eğitimlerin, kursların ve devam eğitimlerin ödenmesi) veya erken emekliliğe ayrılmaları. Sosyal planda tam olarak nelerin bulunacağına taraflar arasında karar verilmeli. Bunlar mevcut bir toplu iş sözleşmesinde sosyal ortaklardır, aksi takdirde işçi temsilcileri, örneğin personel komisyonudur. Sadece sosyal plan hakkında görüşmek değil, bu sosyal planı oluşturma zorunluluğu da mevcut. Bir işveren bu konuda görüşmeyi ret ederse tazminat ödeme zorunluluğu oluşuyor. Bu durumda tüm işten çıkarılmalar istismarlı sayılır, bu ise borçlar kanunu madde 336a’ya göre bir manevi tazminat gerektiriyor: istismarlı olarak işten çıkarılan kişiye 6 aya kadar aylık maaş ödenmelidir. Ayrıca işveren ceza kanununun 292. maddesine (resmi talimatlara karşı gelme) göre ceza bile alabilir. Şunun altını çizmek gerekir: Sosyal paln ancak tüm ilgililerin onay verdiklerinde oluşturulur! Onay verilemzse, örneğin sendika işverenin önlemlerini fazla zayıf olarak değerlendirirse bir hakemler kurulu karar verip bağlayıcı bir sosyal plan oluşturmalı.

Hakemler kurulu Kimlerin hakemler kurulu olarak atanabileceği ilgililerin veya sosyal ortakların kararına bağlı ve toplu iş sözleşmelerinde belirtilmiş olabilir. Ancak bu amaçla Kantonun veya Federasyonun bir aracı merkezi veya özel bir hakemler kurulu için de karar verilebilir. Maliyetler (oluştuğu takdirde) hakemler kurulunu peşinen imkansız kılmamak adına (bu durum hukuka aykırı olurdu) onları karşılayabilecek taraftan üstlenilmelidir. Bu taraf, eksik sosyal ortaklarda personel komisyonu özel bir hakem kurulu kullanmayı kabul erdese, genelde işveren olur.

Artık kalıcı şirket yenilenmeleri mümkün Görülüyor ki: Reform avantajlar getiriyor. Özellikle sosyal plan zorunluğunundan ve bundan doğacak sosyal ortaklarla ve çalışanlarla görüşmelerden dolayı yaratıcı, kalıcı yenileme çözümlerinin bulunması bekleniyor. Daha az personel olması için personel çıkarma yoluna gitmek gelecekte pek mümkün olmayacak. Yeni olan ise, bundan sonra tüm katılımcıların bilgilerinin işletmelerin kurtarılabilmesi için kullanılabilir. Çalışanlar, işletmelerin bulunduğu belediyeler ve kalıcı bir şekilde bilgilenmiş işverenler de bu durumdan faydalanıyor. Çekirgeler ise yollarına devam eder…

 

CEVAP VER