ULUSLARARASI İşçi Birliği’nin çağrısı- na uyan sendikacılar ilk kez 1890 yılında, İsviçre’de ve diğer Avrupa ülkelerinde 1 mayısı kutlamak için sokaklara çıktı. Şikago’ da işçilerin 8 saatlik iş günü için greve gitmesi, güçlü bir mücadele yürütülmesinin ardından Uluslararası İşçi Birliği 1 Mayıs’ın İşçi Bayramı olarak kutlanmasını kararlaştırarak bütün sendikacılara, işçilere bu günü kutlamaları çağrısında bulunmuştu. Bu çağrıya uyan sendikacılar, işçiler, İsviçre’de 8 saat işgünü için mücadele başlattılar. Fakat patronlar bu talebi kabul etmediler. İşçiler ise mücadelelerine devam ediyor.

İyi iş koşulları ve işden elde edilen kardan pay alınması için, iş yerlerinde, sokalarda sert mücadeleler yürütüldü. 1 Mayıs gösterilerine katılanların sayısı arttı, sesler yükseldi. Bugüne kadar birçok şeyi elde ettik: Çalışma saatleri düşürüldü -bir çok işyerinde 1890 yılında talep edilen iş saati düzeyinde-. Tatil uygulaması başladı, maaşlar arttı iş güvenliği iyileştirildi ve iş kaza sigortası, hastalık sigortası ve emeklilik sigortası kuruldu. İşçi hareketi daha fazla sosyal adalet için mücadele etti.

Yoksulların sayısı artıyor

2015 yılında işçilerin mücadelesi devam ediyor. İsviçre hiç olmadığı kadar zengin. İsviçre’de yaşayan işçiler, memurlar ve emekliler bu zenginlikten payına düşeni alarak daha iyi koşullarda, refah içerisinde ya- şayabilirler.

Fakat gerçekler bunun tam tersi. Gelir ve servet sonderece eşit olmayan bir biçimde dağıtılıyor. Yaşlı işçiler işten çıkartılarak, sosyal yardım almak zorunda bırakılıyor. Ve bu nedenden dolayı daha az emekli maaşı alıyor. Genç işçiler iş bulmakta zorlanıyor, İsviçre’de işssizlik oranı yüksek, 4.9 düzeyinde. Maaşların üzerindeki baskı gittikçe artıyor. Biz bu uygulamalara karşı mücadele ediyoruz.

Burjuva partileri, işveren derneği ve işverneler var olan sorunları çözmek yerine, sosyal adaleti zayıflatıyor. İsviçre Frankı’nın değerinin artmasını fırsat bilen işverenler, bu durumu kendi lehine kullanmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Burjuva partileri ve işverenler tanınmış eski yöntem için propaganda yapıyor: Özelleş- tirme, kamu hizmet sektöründe kısıtlamalara gidilmesi, tassarruf programları, sosyal haklarda kısıtlama, işverenler ve firmalardan alınan vergide indirime gidilmesi ve yasada yer alan cinsiyet eşitliğinin uygulanması için gerekli olan önlemlerden vazgeçilmesi. Biz bu uygulamalara karşı mücadele ediyoruz.

Sorunları çözmek yerine, insanların kaygıları, korkuları kullanılarak sosyal yardım alanlara, malulen emekli olanlara, dini azınlıklara ve özelliklede göçmenlere karşı dışlama kampanyaları yürütülüyor. Biz buna karşı mücadele ediyoruz. Sosyal adalet için İsviçre ekonomisinde, iyi maaş ve emekli maaşının ödenmesi, iyi iş koşullarının ve güvenli iş alanlarının sağlanması mümkündür. Bu nedenle biz adil maaş, daha iyi emeklilik, tam istihdam talep ediyoruz. Biz adil, ayrımcılığın olmadığı, açık bir İsviçre talep ediyoruz. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emkçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü bu yıl İsviçrede’de kutlanacak.

CEVAP VER