Doğru yoldan kırmızı pasaporta

İsviçre’li olmak isteyen makamlara doğruyu söylemek zorunda. Söylemediği takdirde vatandaşlıktan çıkarılabilir tekrar.

0
1618

Swiss_passport[dropcap type=”1″]B[/dropcap]ir yabancının İsviçre pasaportunu almak için ne gibi koşulları yerine getirmesi gerektiği ve bunun nasıl denetleneceği her zaman tartışmalara yol açan bir konudur – parlamentoda halen tartışılan vatandaşlık kanunu revizyonu konusunda da aynen böyle oldu. Federal mahkeme iki yeni kararla vatandaşlığa geçiş sürecinde yabancı adaylar ve makamlar tarafından hangi limitlere uyulması gerektiğini belirledi.

Vakalar Gizlendi

Bir vakada söz konusu Karadağlı 37 yaşında, İsviçre’li bir kadınlar evlendikten sonra kolaylaştırılmış vatandaşlık işlemi talebinde bulunmuş olan bir erkek. Bu talebinde, herhangi bir suç işlememiş olduğunu beyan etmiş. 2007 yılında, vatandaşlığa kabul edildikten kısa süre sonra, uyuşturucu ticaretinden içeri alınmış ve 2011 yılında Zürih ana mahkemesi tarafından yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmış. 2012 yılında Federal makam kolaylaştırılmış vatandaşlık işlemini iptal etti.

 

Federal mahkeme, aynen Federal İdari Mahkemenin daha önce yaptığı gibi, bu kararı destekledi. Bir yanıltma ile – mevcut vakada gerçeklerin saklanması – elde edilen vatandaşlık iptal edilebilirmiş; bunun için gerekli olan süre, aldatmadan haberdar olunan tarihten itibaren 2 yıl ve vatandaşlığa geçişten sonra en fazl 8 yıldır. Adamın, kendisine karşı ceza davasının vatandaşlığa geçtikten sonra yürütüldüğüne dair yaptığı itirazı Lozan hakimler kabul etmedi: Önemli olan adayın gerçek davranışıymış, suçun açığa çıkıp çıkmadığı değil. Vatandaşlığa geçmek isteyen kişinin bu şekilde kendisini suçlamaya zorlandığı argümanını da kabul etmiyorlar. Nitekim vatandaşlığa geçiş istek üzerine oluyormuş, kararda adamın her an talebini geri çekme hakkının bulunduğuna değiniliyor. Vatandaşlıktan çıkarılan adamın bundan sonraki akıbetinin ne olacağına ise göçmenlik makamları tarafından ayrı bir işleminde karar verilmeli.

Teste ha zırlıksı z gİtmek İkinci vaka ise iki çocuğu ile birlikte İsviçre vatandaşlığına geçmek isteyen evli bir çift ile ilgili. Vatandaşlığa geçme talebi Zürih’e bağlı Weiningen Belediyesi tarafından ret edilmişti, ana gerekçe ise çiftin halk komisyonu ile görüşmesi sırasında basit coğrafi ve vatandaşlık ile ilgili sorulara cevap verememesi olmuş. Zürih idari mahkemenin tersine Federal mahkeme, vatandaşlığa geçiş işleminde herşeyin olması gerektiği gibi gitmediğine karar vermiş. Evli çiftin çağrıldığı kişisel görüşmenin amacı sadece tanışmakmış. Bu görüşme esnasında coğrafya ve vatandaşlık bilgisi hakkında soru sorulmasını çiftin beklemediği bir unsurmuş ve böylece de uygun bir şekilde hazırlanamamışlar. Federal mahkeme bu konuda süreçteki adilliğe karşı bir ihlal görüyor. Weiningen Belediyesi şimdi bu ailenin vatandaşlığa geçişi süreci hakkında tekrar karar vermek zorunda.

CEVAP VER