Ecopop İsviçre’deki tüm çalışanlara zarar verir

Ecopop insiyatifi ücret ve çalışma koşulları üzerindeki baskıyı arttırır, işten çıkarılmalara sebep verir ve yabancı çalışanlara karşı ayrımcılığı arttırır.

0
967

EcopopEcopop insiyatifi İsviçre’deki tüm çalışanlar için tehlikelidir. İnsiyatif göç edenleri sürekli ikamet eden halkın yüzde 0.2’si ile sınırlandırmak istiyor. Bu durum şüphesiz işverenlerin ülkeye daha çok kısa süreli personel getirmelerini sağlayacak. Bu çalışanların da hukuken daha az hakları var. Vicdansız işverenler onları kolayca daha az ücretle ve daha kötü koşullar altında çalıştırabilecekler. Bu durum ise tüm çalışanlar için zararlı: Kendi ücretleri ve çalışma koşulları da baskı altında kalır.

İnsiyatif ayrıca iş yerlerini tehdit ettiğinden dolayı da çalışanlar için tehlikeli. Zira Ecopop iki taraflı sözleşmelerin nihai bir şekilde bitmesine sebep verir. AB ile düzenli ilişkiler olmaksızın da İsviçre şirketleri Avrupalı rekabetin karşısında avantajsız bir duruma düşer. Bu yüzden ürünleri daha pahalıya mal olur. Bunun sonucu ise yurt dışına taşınmalar, maliyeti düşürme programları olacak ve dolayısıyla iş yerlerinde bir azalma.

Ecopop ayrıca insanlık dışı. İnsiyatif göçmenleri ikinci sınıf çalışan durumuna düşürür. İşlerini kaybettiklerinde aynı zamanda oturma iznini de yitirme korkusuyla yaşamaları gerekecek. Böylece de işverenlerin baskısına daha çok maruz kalacaklar. Yabancı çalışanların bu şekilde sorumlu olmadıkları bir durum için günah keçisi haline getirilmeleri de oldukça dar görüşlü bir davranış. Zira onlar olmadan sosyal tesisler de zor durumda kalacaklar ve önemli branşlar (İnşaat, sağlık, bakım) devam etmekte zorlanacaklar.

Bu sebeplerden dolayı tüm büyük işçi organizasyonları Ecopop’a karşı ortaklaşarak finanse edilen bir kampanya ile savaşmak için birleştiler. Bundesplatz’ta gerçekleştirilen bir aksiyon ile Cuma günü SGB ve Travail.Suisse sendika konferderasyonları ve üye birlikleri – örneğin Unia ve diğer meslek birlikleri 30 Kasım’da oylanacak olan Ecopop’a karşı beraber savaşacaklarını gösterdiler.

CEVAP VER