Ecopop’a hayır

Federal parlamento yaz sezonunda Ecopop insiyatifini reddetti. Büyük bir ihtimalle, insiyatif kasım 2014’te halkın oyuna sunulacak. İnsiyatif Federal parlamento tarafından reddedildi. Fakat hala tehlike oluşturuyor. Göçmenleri çevre sorunlarının nedeni olarak gösteren, işçi haklarına saldıran, yabancı düşmanı, sömürgeciliği savunan bir insiyatifle karşı karşıyayız.

0
1453

İnsiyatif ne istiyor?

«Çevre ve Nüfus Birliği» (ECOPOP) adlı halk insiyatifinin amacı nedir?

Doğaya zarar vereceği için İsviçre’de nüfüs artışını engellemeyi, göçmenlerin sayısını sınırlayarak ve dünya genelinde nüfüs artışını gönüllü aile planlaması temelinde durdurarak, doğal kaynakların güvence altına alınacagını savunuyor. İnsiyatif var olan doğal kaynaklar herkes için yeterli değil, bunedenle kaynakların kullanımını kontrol ederek, yaşamamızı garanti altına almalıyız diyor. Somut olarak, göçmenlerin artışının yıllık yüzde 0,2 ile sınırlandırılmasını ve gelişmekte olan ülkelere yapılan maddi yadımın % 10 nunun «gönüllü aile planlamasına» aktarılmasını öngörüyor.

Unia neden Ecopop’a HAYIR diyor?

Ecopop insiyaitifi doğal kaynakların sorumsuzca kullanılmasının, göçmenlerin sayısının radikal bir biçimde azaltılmasıyla ve dünya nüfüsunun artışının engellenmesiyle çözülebileceği propagandasını yaparak, sorunların özünü çarpıtıyor.

Göçmenleri ve fakir ülke haklarını sorunun nedeni olarak göstererek hedef şaşırtıyor ve yabancı düşmanlığını, ayrımcılığı teşvik ediyor. İnsiyatifin sorumluları yukarda belirttiğimiz bu eleştirilere karşı çıkarak, kendilerinin «doğa koruyucusu» olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Yaygınlaştırdıkları ideoloji ile sağcı, gerici, yabancı düşmanı politikaya hizmet ettiklerini gizlemek istiyorlar. Bu insiyatifin savunucuları, yıllardır göçmenleri işsizliğin, ev kiralarının yüksek olmasının sorumlusu olarak ilan edenlerin listesine yeni bir konuyu «doğal kaynakların tüketilmesini“»ekleyerek yeşil çevreci gruplarıda yabancı düşmanı politikaya alet etme çalşıyorlar.

Ecopop işçi haklarınada saldırıyor

Ecopop, işçilerin çalışma ve yaşam koşullarının kötüleştirilmesine neden oluyor, çünkü, İsviçre’ye gelen göçmenlerin sayısının azaltılması durumunda, işverenler, kısa süreli çalışma ve oturum müsadesi olan göçmenleri kötü iş koşullarında çalıştırmaya başlayacaklar. Ecopop insiyatifi var olan çevre problemini kesinlikle çözmeyecek, çünkü: Doğal kaynakların aşırı tüketiminin nedeni, kar hırsı ve zenginlerin doğayı kendi çıkarları için kullanmasıdır. Aynı zamanda Ecopop sömürgeci, çünkü, fakir ülkelerde ki nüfus gelişiminin kontrol altına alınmasını, İsviçre’nin «gönüllü aile planlamasını» teşfik etmesini istiyor. Bu yöntemle fakirliğin son bulacağına halkı inandırmaya çalışıyor. Fakat bizler biliyoruz ki, fakirliğin nedeni çok çocuk doğumu değildir. Fakirliğin nedeni, Afrika ve birçok fakir ülkenin var olan yer altı ve yer üstü zenginliklerinin, ülkenin gerici yöneticileri ve onlarla birilikte çalışan emperyalist güçler tarafından sömürülmesidir. Fakir, geri kalmış ülkelerdeki halkın ülkenin zenginliklerden faydalanamaması, insanları geliştirecek yatırımların yapılmamasıdır. Aile planlanması ise bir eğitim konusudur. Eğitimin teşfik edilmesi, bu alana yatırımın yapılması ve ailelerin biliçlendirilmesi ile mümkündür.

500 bin Frank’ın nereden geldi?

Ecopop insiyatifinin mimarları kendilerini hiç bir parti ve kurumun desteklenmediğini açıklasalar da SVP ve Yeşiller Partisi’nin tababının yasa önerisi için toplanan imza kampanyasına katıldıkları biliniyor. İmzaların toplanması sırasında harcanan 500 bin Frank’ın nereden geldiği sorusuna Ecopop insiyatifi yöneticileri cevap vermiyor.

CEVAP VER