Haşim Sancar, Yeşiller’in Bern Kantonu’nda adayı.

Önümüzdeki 18 Ekim’de yapılacak İsviçre Ulusal Parlamento (Nationalrat) ve Kanton Temsilciler Meclisi (Ständerat) seçimlerinin zorlu geçemesi bekleniyor. Bern Kantonu’nda nüfus yoğunluğunun düşmesi sonucu, bu sefer eksilen bir sandalye ile 25 sandelye için sandık başına gidilecek.

0
722
Haşim Sancar 1960 doğumlu, Istanbul’da eğitim görmüş ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Fransızca Bölümünü mezunu, 1982 yılından beri İsviçre’de yaşamakta.
Bern Sosyal Hizmetler Yüksekokulu diplomalı ve tek, eş ve aile terapisi eğitimli.
Engellileri bilgilendirme ve yardım kurumu Pro Infirmis’in Bern şehrinin şube yöneticiliğini yürütmekte. www.hasimsancar.ch

Geçen seçimlerde hem Yeşiller’in, hem SP’nin kıl payı ile çıkardıkları sandalyelerden bir tanesi, bu seçimlerdeki sandalye sayısının düşmesinden dolayı tehlikeye düşüyor. Bunun engellenmesi, hatta yeşil ve sol kanatta bir sandalye daha fazla çıkarılabilmesi için potensiyel mevcut, ancak bu yoğun, kararlı ve çok yönlü bir çalışma ile olanaklı. Elbette bu çalışmalar için bir de sosyal, ekolojik ve demokratik bir seçim programı da gerekmekte. Yeşiller Bern Kanton Parlamento üyesi ve Ulusal Parlamento seçimlerine Yeşiller Partisinde aday olan Haşim Sancar ile kısa bir söyleyişi.

Yeşiller nasıl bir proğrama sahipler?

Yeşiller, İsviçre’nin geleceğini şekillendirecek zengin bir proğramla 2015 seçimlerine hazırlandılar. Yeşillerin proğramı ekolojik, sosyal, demokratik ve açık bir toplum anlayışını içermekte.

Ekoloji konularında proğramınız ne içermekte?

Radyasyon saçan atom santralleri yerine, rüzgar ve güneş enerjisi gibi doğal kaynakların desteği ile yöresel işalanarını genişletmeyi istiyoruz.

Küresel ısınmanın yavaşlatılması için, otoban yapımı ve ikinci bir Gotthard tüneli yerine, toplu taşımacılığın ve tekniğin geliştirilmesi ile enerji tasarufunda bulunmasını savunuyoruz. Betonlaşmaya karşı, mahallelerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, artan kiralara karşı, konut yapımında kooperatif anlayışının geliştirilmesi ve süpelükasyonlara karşı mücadele verilmesini savunuyoruz.

Sosyal konularda ne düşünüyorsunuz?

Eğitime yatırımların artırılmasını, özelleştirmenin önüne geçilmesi ve kerkese eğitimde aynı şansların tanınmasını istiyoruz. Cinsiyetler arasındaki ayırımcılığın ve ücretlerdeki farkın engellenmesini savunuyoruz. İnsan haklarının ve bağlı olarak temel hakların korunmasını ve her kes için geçerli olması için mücadele ediyoruz. Irkçılığa, yabancı düşmanlığına, ayırımcılığa hayır diyor, azınlık haklarının korunması için çalışıyoruz. Sosyal adaletin sağlanması için, adaletli bir vergi sistemi ve sosyal sigortaların güçlü kılınması taleplerinde bulunuyoruz. Askeri harcamaların azaltılması, dar gelirli kesimi etkileyen tek taraflı kısıtlama programlarının durdurulması ve kamu hizmetlerine yatırımların artırılmasını istiyoruz.

Demokratik ve açık bir toplum konusundaki düşünceleriniz?

Sorumluluğun global olmasını savunuyor, savaş, açlık ve siyasi nedenlerden dolayı, ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanlara sığınma hakkı vermemiz gerektiğine inanıyoruz. Birinci ve ikinci nesile direkt vatandaşlığın verilmesini, birinci nesile vatandaşlığa geçmenin kolaylaştırılmasını ve bekleme süresinin 12 yıldan daha aşağı (5-8 yıla) indirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca vatandaşlığı olmayan göçmenlere, seçme ve seçilme hakkının verilmesini savunuyoruz. Gizli servisin, insanların özel yaşamına kadar dinleme ve takip etmesinin önüne geçmek istiyoruz. Silah satımlarının yasaklanmasını, İsviçre’nin uluslararası alanda barışı savunması ve önayak olmasını savunuyoruz. Kısacası çok kültürlü ve demokatik bir İsviçre için mücadele veriyoruz.

Kişinin toplumla kaynaşması ve sorumluluk alabilmesi, ancak dayanışmacı bir toplum ve sosyal adeletin sağlanabilmesi ile olanaklı olabilir.

CEVAP VER