Tahmini hesaplara göre yabancıların İsviçreye göçünü engelleyecek bir halk insiyatifi ret edilmiştir. Altın rezervelerini arttıracak bir öneri de başarılı olamadı

Üç soru ve üçüne de kesin bir Hayır cevabı: İsviçre halkı sürpriz bir şekilde kesin olarak göçün daha fazla sınırlandırılmasına, zenginlere daha yüksek vergilere ve ulusal bankanın altın rezervlerine karşı oy kullandı. Geçici sonuçlara göre kesin bir çoğunluk bu üç öneriye karşı oy kullandı.

Özellikle göçmenlerin yerleşmesine karşı olan Ecopop-Insiyatifi uluslarası ilgi çekmişti. 26 Kantonda oyların çoğu sayıldıktan sonra yüzde 73’ün bu öneriyi ret ettiği ortaya çıktı. Insiyatifin amacı yeni göçmen yerleşimini İsviçre halkının yüzde 0,2 si ile sınırlandırmak idi. Bu üst sınır yaklaşık yıllık 16.000 yeni göçmene denk geliyor – şimdiye kadar yapılan yıllık göçün 5te biri.

Bern hükümeti oy kullanan halka Halk insiyatifine karşı oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu. Gerekçesi ise aksi takdirde İsviçrenin AB ile sözleşmelerine sadık kalamayacağı die. Evet oyu baskın çıksaydı ülkenin Avrupa iç piyasasına erişimi engellenebilirdi. Ayrıca ticari birlikler de insiyatife karşı birlşetiler ve sonucunda iş yerlerinin kaybolacağına dair uyardılar.

Ecopop-Insiyatifinin destekçileri göçün sınırlandırılmaması durumunda çevrenin ve toplumsal yaşamın zarar göreceğini gerekçe olarak göstermişlerdi. Nüfus sayısı bu durumda mevcut 8,2 Milyondan 2050 yılına kadar oniki Milyona çıkacakmış. Bunu da İsviçre kaldıramazmış.

Altın insiyatifi de ret edildi

Ret edilen ikinci Halk insiyatifi ise kur politikası ile ilgiliydi. Altın insiyatifi denilen insiyatif İsviçre ulusal bankasını altın mevcudiyetini 1.000 ton ile yaklaşık üç katına çıkarmaya zorlayacaktı. Bu da merkez bankasının hareket alanını hissedilir ölçüde daraltıp altın ve döviz piyasasında rahatsızlığa sebep verecekti. Geçici sonuçlara göre oy kullananların yüzde 78i bu öneriye karşı çıkmış.

Üçüncü insiyatifi ise oy kullananların yaklaşık yüzde 60ı ret etmiş. Bu insiyatif zengin yabancılar için ülke bazında vergi kolaylıklarının kaldırılmasını öngörmüştü. Burada söz konusu ülkede çalışmamalarına rağmen ikamet eden yabancı vatandaşlar. Mevcut durumda İsviçrede sadece hayatlarını sürdürmek için gerekli olan parayı vergilendirmek zorundalar, tüm gelirlerini değil.

Yaklaşık 1’920’000 kişi Çevre ve Halk birliğinin (Ecopop) „Doğal yaşam temelleri adına aşırı kalabalığı engelleyin“insiyatifini ret etti, yaklaşık 671’000 kişi evet oyu kullandı. Kanton çoğunluğu da elde edilmedi: Hiç bir Kanton insiyatifi kabul etmedi, evet çoğunluğu beklenen Kanton Tessin bile.

Ancak Tessinde kabul oyları yüzde 36,9 ile diğer Kantonardan daha fazlaydı. Schwyzde yüzde 34,2 evet oyu çıktı, Obwaldende yüzde 32,6. Ret olayları süprizsiz bir şekilde Batı İsviçrede en fazlaydı.

Ancak oylama sonucunun bu kadar açık olması beklenmiyordu. Tüm önemli ulusal partiler, SVP bile, hayır denmesi gerektiğini belirtmişlerdi, ancak sağcı çevreler ve birkaç SVP Kanton partisi insiyatifin kabul edilmesini tavsiye etmişlerdi.

Pazar günkü net sonucun Avrupa politikasına ret olarak mı yorumlamalı, bunu birkaç hafta sonra VOX-Analizi gösterecek. Ancak kesin olan şu: İnsiyatifin radikal talepleri oy kullanan halka fazla geldi. SVPnin aksine Ecopop birliği sonuçları belirsiz olan, göçün sayı olarak sınırlandırılması ile yetinmedi.

Pazar günkü net sonucun Avrupa politikasına ret olarak mı yorumlamalı, bunu birkaç hafta sonra VOX-Analizi gösterecek. Ancak kesin olan şu: İnsiyatifin radikal talepleri oy kullanan halka fazla geldi. SVPnin aksine Ecopop birliği sonuçları belirsiz olan, göçün sayı olarak sınırlandırılması ile yetinmedi.

Insiyatif l edilseydi göç önümüzdeki sene sürekli ikamet eden halkın yüzde 0,6sını indirilmeliydi. Bazı denkleme imkanları verilse bile temelde 2017 yılında kesin bir yüzde 0,2ye ulaşılmalıydı. Mevcut durumda bu yaklaşık 16.000 yeni göçmene denk geliyor.

Hastanelerde, çiftliklerde veya uzmanlaşmış şirketlerde birden bire uygun personel bulunamayacaktı. Şimdiye dek göç sayesinde iyi işleyen ekonomi zorlanacaktı. Ayrıca insiyatife üçüncü ülkelerdeki aile planlaması da dahil edilmişti ki, bu da çok sempatik karşılanmadı Ecopop-Insiyatifinin reddi ne kadar net olsa da, 9 Şubat oylama sonucunu değiştirmiyor. Anayasa hala Federal meclisi ve parlamentoyu göçü kontenjanlarla yönetmeye zorluyor.

Fedearal meclis önümüzdeki haftalarda toplu göç insiyatifinin uygulanmasına dair önerilerini sunacak. Gelecek Cuma günü Fedral meclis üyesi Johann Schneider-Ammann Brükselde ilk defa yeni AB komisyonu üyeleri ile buluşacak.

Pazar günkü oylama sonucundan sonra bu görevi daha kolay olacak, ancak İsviçrenin Avrupadaki durmu halen belirsiz. (SDA) Düz vergi Çoğunluk zengin yabancılara vergi kolaylıklarının devamını istedi Zengin yabancılara bundan sonra da İsviçrede düz vergi uygulanacak.

Halk ve Kantonlar Pazar günü bu avantajı iptal etmeyi ret ettiler. Halk insiyatifine yüzde 59,2 ret oyu çıktı. Yaklaşık 1.528.000 kişi „Milyonerler için vergi kolaylıklarına son“ insiyatifini ret etti, 1.053.000 kişi kabul ett.

Vergi kolaylıklarından faydalananların yaşadıkları Kantonlar en kesin ret oyunu kullandı – hepsinden önce Kanton Wallis yüzde 78 ret oyu ile. Kanton Graubündende ret oyu yüzde 71 idi. Vergi yasağı sadece Schaffhausen Kantonunda kabul edildi, bu Kantonda zaten vergi kolaylığı kaldırılmıştı.

Yüzde 51 kabul oyu çıktı. Artık vergi kolaylığı sunmayan diğer Kantonlarda ise ret oyu çıktı: Basel-Merkezde yüzde 55 Basel-Eyalette ise yüzde 54 Prozent, Appenzell Ausserrhoden yüzde 52 ve Zürih yüzde 51. Ret oyu verildikten sonra İsviçrede çalışmayan zengin yabancılar bundan sonra da oturdukları Kantonda izin verildiği sürece gelirleri ve varlıklarına göre değil geçim maliyetine göre vergilendirilebilirler.

Ancak 2016 yılından itibaren İsviçrede daha katı kurallar uygulanacak. Şu ana kadar konut maliyetinin beş katı baz alınırken bu mebla yedi katına çıkacak. Doğrudan Federal vergisi için ayrıca asgari tutar 400’000 Frank kabul edilecek.

Kantonlar da bir asgari tutar belirlemek zorundalar, ancak meblağ konusunda kendileri karar verebilirler. “Milyonerler için vergi kolaylıklarına son” Halk insiyatifi Zürih Kantınunda başarılı bir oylamadan sonra alternatif sol tarafından lanse edilmişti. Destek de SP, yeşiller ve sendikalardan gelmişti. Amaç adalet idi: Düz vergi her kişinin kendi ekonomik verimliliğine göre vergilendirilmesi yasasına aykırı. Ancak buradan elde edilen gelirlerden herkes faydalandığı için bu haksızlık savunuluyor.

CEVAP VER