İsviçre’den göçe kısıtlama

İsviçre’de referanduma sunulan göçmen sayısına kota getirilmesi teklifi yüzde 50,3 ile kabul edildi. Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden, “Toplu göçün önlenmesi” şeklinde lanse edilen inisiyatif 9 şubat 2014 de oylandı.Avrupa Birliği vatandaşlarının İsviçre’deki sayılarını sınırlamaya yönelik olarak halkoyuna sunulan inisiyatif çok küçük bir farkla İsviçreliler tarafından kabul edildi.

0
1153

Yasanın kabul edilmesiyle birlikte İsviçre ile AB arasındaki işçilerin serbest dolaşımı anlaşması da geçerliliğini yitirecek. İsviçre’nin 500 milyonluk Avrupa iç pazarına serbest giriş hakkını kaybetmesi de söz konusu olacak. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen birliğin bir çok politikasını benimseyen İsviçre, gerçekleşen bu referandumla Avrupa’daki göç ve göçmenler sorununu yeniden gündeme getirdi. Yasa teklifinin sahibi olan muhafazakar İsviçre Halk Partisi, bu girişimle birlikte göçmen sayısının sınırlanarak İsviçre’deki sorunların çözüleceğini öngörüyor.

p005_0_04_03Göçmenlerin nüfusun yüzde 23lük kısmını oluşturduğu ülkeye her yıl 80 bin yeni göçmen geliyor. Ülkenin kendine özgü Alp kültürünün dejanere olduğu görüşüyle birlikte suç oranlarındaki artış da İsviçre halkının göçmenlere karşı endişe duymasına sebep oluyor. İsviçre’de referanduma sunulan göçmen sayısına kota getirilmesi teklifi yüzde 50,3 ile kabul edildi. Düzenlemenin kabul edilmesiyle İsviçre ile Avrupa Birliği arasında yapılan işçilerin serbest dolaşımı anlaşması rafa kaldırılacak. Sağ partiler ülkede artan işsizlik sorunundan ülkeye gelen yabancı göçmen akışı politikasını sorumlu tutuyor. İsviçre her yıl yaklaşık 80 bin göçmen alıyor. Göçmen sayısına kota getirilmesinin yasallaşması AB ile ilişkileri germe potansiyeli taşıyor. İsviçre’nin yaklaşık 8 milyonluk nüfusunun yüzde 23’ünü yabancılar oluşturuyor. Devlet demiryollarını geliştirme ve onarma için yeni fon oluşturma ile kürtaj ameliyat masraflarını zorunlu sağlık sigortası kapsamından çıkarma teklifleri de referandumda oylamaya sunuldu.

İsviçre’de göçmenlere kota getirilmesini öngören yasa teklifi için Pazar günü yapılan referandumla sonuçlandı ve İsviçre, çok küçük bir farkla da olsa, ülkeye gelecek göçmenlere kota uygulanmasını kabul etti. Referandumdan yüzde 50,3 evet çıkarken, üç kantonda da çoğunluk, ‘evet’ dedi.

İsviçre, Avrupa Birliği’ne üye olmasa da, 1999 yılında imzaladığı serbest dolaşım anlaşmasıyla, Avrupa Birliği (AB) vatandaşları herhangi bir kısıtlama olmadan ülkeye seyahat edebiliyordu. AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarının da kısıtlı sayıda da olsa, serbest dolaşımına izin veriliyordu. Referandumla birlikte göçmenlere uygulanacak kotanın yasalaşmasıyla bu durumun tehlikeye gireceği söyleniyor. Çünkü İsviçre ile AB arasında serbest dolaşım anlaşmasını da içeren tek bir bağlayıcı anlaşma paketi bulunuyor ve taraflardan birinin, bu paketten herhangi birini geri çekmesi halinde, diğerleri de geçerliliğini yitiriyor. Buna göre, İsviçre’nin 500 milyonluk Avrupa iç pazarına serbest giriş hakkını da kaybetmesi gündeme gelecek.

2009 yılında ülkede minare yapımının referandumla yasaklanmasını sağlayan İsviçre Halk Partisi’nin “Kitlesel Göçe Karşı İnisiyatif ” adlı girişimiyle gündeme gelen referandum, göçmenlerin sayısını sınırlayacak ve bir göçmen kotası getirecek. Yasayı öneren İsviçre Halk Partisi Başkanı Toni Brunner nedenini şöyle açıklıyor: “Çok fazla göç alıyoruz. Bu girişimle birlikte İsviçre kendini yönetme, kendi ölçülerine göre sınırlama ve iş piyasasına göre seçme yeterliliğine yeniden kavuşacak.” Partinin başkan yardımcısı Christoph Blocher, ülkenin tüm sorunlarının ülkenin kalabalığından kaynaklandığını belirtiyor. Zira referandumun da, ülkede yükselen ‘seçkin Alpin kültürü’nün zedelendiği, kiraların ve suç oranının arttığı ve ulaşımın kalabalıklaştığına dair şikâyetlerin yansıması olduğu düşünülüyor.

Referanduma karşı olan İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nden milletvekili Andreas Gross ise, “İsviçre’de sayısı çok fazla olan, ırkçılardır. Birçok İsviçrelinin endişeleri var ama durumları iyileştikçe de endişeleri artıyor. Hiç olmadığımız kadar iyi durumdayız ve bunu burada çalışan insanlara borçluyuz” diyor.

İsviçre, her yıl yaklaşık 70 bin göç alıyor. Nüfusu 8 milyon civarında olan ülkenin %23’ü İsviçreli değil. Bu oranla, İsviçre Avrupa’nın Lüksemburg’tan sonra en çok yabancı nüfusa sahip ülkesi. İsviçre’ye en çok göç veren ülkelerse, Almanya, İtalya, Fransa ve Portekiz.

GÖÇMEN RAKAMLARI

8 milyon nüfusu bulunan İsviçre’de yabancıların oranı yüzde 23. İsviçre vatandaşı göçmenlerin oranı ise yüzde 12 civarında. Ülke ekonomisi AB ortalamasının çok üzerinde. İstatistiklere göre ülkedeki işsizlik oranı yüzde 3.2, AB’nin işsizlik ortalaması ise yüzde10.9. İsviçre’de çalışan yabancıların başında Almanlar, Fransızlar ve İtalyanlar geliyor. Sadece sağlık alanında çalışanların yüzde 30 ile 40’ının yabancı olduğu İsviçre’de şimdiki tartışma konusu ise sonuçların ülke ekonomisine ve demokrasisine yansımasının nasıl olacağı.

CEVAP VER