28 Şubat 2016’ta ‘göçmenlerin kaderi halk oylamasında

28 Şubat 2016’da halk, kendi tarihine, insan hakları ve göçmenlerin haklar karnesine kara bir leke sürmek isteyenlerin inisiyatifini oylayacak. Ya daha önceleri olduğu gibi İsviçre’deki gerici parti ve yabancı düşmanı çevrelerin oyununa gelerek tarihlerine leke sürecek ya da bu gerici ve insanlıktan nasibini almamış çevrelere “Hayır” tokadını vuracak.

28 Şubat’ta İsviçre halkı kendi insanlık kaderini oylayacak

Göçmen karşıtı söylem ve uygulamalarıyla tanınan SVP İsviçre Halk Partisi’nin ve yabancı düşmanı tüm gericilerin desteklediği inisiyatifin tekliflerini, İsviçre halkı oylayacak. Bu, “Herhangi bir suç işleyen ve para cezası da dahil olmak üzere, basit bir suçtan bile ceza alan yabancıların yurtdışı edilmesi” ile ilgili bir inisiyatif. «Zur Durchsetzung der Ausschaffung Krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)» denilen insanlık ayıbı ve tüm uluslar arası insan hakları sözleşmesine aykırı olan bu inisiyatif reddedilmelidir. Bu yasa teklifi hem tüm İsviçre yasalarına, gelenek ve uygulamalarına, hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri’ne hem İsviçre’nin de imza attığı tüm Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirge ve Sözleşmelerine ve hem de tüm göçmenleri koruma altına alan sözleşmelere açıkça aykırıdır

İsviçre’de tanınmış 120 hukuk adamının da bir manifestoda açıkça ilan ettikleri bu inisiyatife “Hayır” demek artık bir insanlık görevi haline gelmiştir. Çünkü İsviçre’nin kara lekesi olacak bu inisiyatif, burada doğup büyüyen ikinci nesli de kapsamına alıyor ve bu kesimin de yurtdışı edilmesini sağlıyor.

Anayasa, İnsan Hakları Bildirgesi ve uluslararası yasalara aykırı düşen bu yasa önerisi, hukuku hukuksuzlaştırıp, hakimlerin karar almasında, kişinin özel durumunu göz önünde tutabilmesi ilkesini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hakimlerin karar verme fonksiyonunu ortadan kaldırdığı için, kuvvetler ayrılığı ilkesine de bir darbe vurmuş oluyor. Bu anlamda kabul edilemez ve çok tehlikeli bir yasa önerisi. Kesinlikle reddedilmesi gereken bir inisiyatif

Halk, SVP ve gerici bloğa, “yeter artık dü- şün yakamızdan!” demelidir… 28 Şubat 2016 tarihinde yapılacak bu gerici ‘Durchsetzungsinitiative’, İsviçre halkı için de bir sınav olacak. Dünya ile uyum halinde, uluslararası insan hakları ve demokratik hakları kabul eden, Göçmenleri bir parçası olarak gö- ren, Göçmenleri ülkelerindeki tüm zenginliğin bir unsuru olarak gören, kendi yasalarına ve haklarına saygı duyan bir ülke olarak mı kalacak, yoksa dünyada izole olmuş, insan haklarını yok sayan, Göçmenlerin tüm İsviçre’deki zenginliğin temel unsuru ve olmazsa olmazı olduğu gerçeğini inkar ederek “Göçmenleri istemiyoruz” mu diyecek? Bu nedenle halk çok önemli bir karar aşamasında. Ya gericiliğin oyununa gelip baltayı ayağına vuracak ya da okkalı bir tokadı SVP ve gerici bloğun suratına vuracak

İki milyona yaklaşan nüfusuyla, İsviçre’deki her değerin, her kuruşun, her zenginliğin yaratılmasında emeği olan Göçmenlerin, kendi İsviçreli kardeşlerinden bekledikleri, bu gerici yasaya “Hayır” demeleridir. Hangi partiden olursanız olun, Göçmenlerin oylandığı bu se- çimde oyunuz Göçmenlerden yana olmalıdır. Eğer İsviçre’yi, insan haklarını ve Göçmenleri seviyorsanız, yaşadığınız ülkede demokrasinin yaşamasını, insan haklarının herkese ve her kesime uygulanmasını istiyorsanız…

Açıktır ki oylanan aslında sadece Göçmenler değil tüm İsviçrelilerin de geleceği, hakları, özgürlükleri ve kazanımlarıdır. Bugün Göç- menlerin yarın sizin başınıza gelecek tehlikeli bir insan haklarına saldırı olduğunun farkına varılmalıdır. Yarın çok geç olmadan…

Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır ki, ‘ Durchsetzungsinitiative’, yabancı düşmanı bir girişim, insan haklarına ve tüm İsviçrelilerin haklarına bir saldırı, tüm uluslararası sözleşme ve haklara aykırı olduğu için “Hayır” denmelidir. Seçme ve seçilme hakkına sahip her yurttaş, insan haklarına yapılmak istenen bu saldırıyı bertaraf etmek için mutlaka oyunu kullanmalıdır. Gelecekte bu gericilerin suç ortağı olmak istemiyorsak, hem sandığa gitmeli, hem etkileyebileceğimiz herkesin gidip oyunu kullanmasını sağlamalıyız. Tarih sadece yasaları çıkaranları değil o yasalara karşı sessiz kalan ve tepki göstermeyenleri de yargılar, bu gerçeği de unutmayalım.

Tarihe; insanlığa, haklarımıza, demokrasiye ve özgürlüğe sahip çıkan, halkların birliğini savunan ve bunun için elinden geleni yapan bireyler olarak geçmek istiyorsak; ”Durchsetzungsinitiative HAYIR” demeliyiz.

Yeter artık,
O kirli ellerinizi,
Göçmen kardeşlerimizin üstünden çekin,
Demek için;
Durchsetzungsinitiative Hayır

 

CEVAP VER