Avrupa ve İsviçre nefesini tutmuş 28 Şubat Halk oylamasının sonuclarını bekliyordu. İsviçre adeta diken üstündeydi. Ya Halk oylamasında evet çıkarsa kendisini nasıl savunacak dünya karşısında ve kendi anayasası ile dahi çelisen bu insanlıkm dışı yasa önerisini nasıl uygulayacak diye.

Ama korkulan olmadı ve bu kez, İsviçre halkı son yılların en çok katılımının sağlandığı seçimde oyunu ‘Göçmenlerden’ yana kulandı. Başta yabancı düşmanı politikalarıyla ün yapmış SVP olmak üzere tüm gerici ittifaka hokkalı bir tokat vurdu. Hem de öyle şiddetli bir tokattı ki, elinizi ve dilinizi yabancıların üzerinde çekiniz kararlılığıyla.

28 Şubata SVP nin öncülügünde halk oylamasına sunulan yasa önerisi, hiçbir Uluslar arası insan hakları normlarına, İsviçre’nin imza attığı uluslararası sözleşmelere, İsviçre anayasasına, ve her türlü İnsan Hakları sözleşmesine aykırıydı.

Nufusün yaklaşik %24 ü ‘Göçmenlerin’ oluş- turduğu İsviçre’de hafif suçlardan hüküm giyen yabancıların otomatik olarak sınır dışı edilmesi öngören yasal yasa önerisi referandumda reddedildi.

Oylama ülkede göçmen akınından kaynaklanan huzursuzluğun arttığı bir dönemde yapıldı. Halk Partisi, göçün sosyal sorunları artırdığını söylüyor. Ancak öneriye karşı çıkanlar, yasa önerisinin yabancıları hedef aldığını ve bunun ülkede çift katmanlı adaletsiz bir adli sistem yaratttığını belirtti. İsviçre’de yasal olarak 2 milyon yabancı pasaport sahibi yaşiyor. İsviçre vatandaşlığına ge- çebilmek hem zor hem de pahalı bir süreç. Ülkede doğan yabancılar otomatik olarak İsviçre vatandaşlığı alamıyor

Referandumda sadece İsviçre vatandaşları oy kullanabildi.

28 Şubat 2016 da reddedilen yasa önerisinde, Araba ile sürat yapmak veya polisle tartışmak dahi sınır dışı edilme gerekçesi olacaktı. Daha doğrusu istendiğinde her yabancı bir gerekçeyle yurt dışı edilebilecekti.

Dahası yine aynı gerici Parti inisyatifi ile 2010’da kabul edilen bir yasayla cinayet ve cinsel suçlardan hüküm giyenler ve 2 yılı aşkın cezaya çarptırılanlar sınır dışı ediliyordu.

Önerinin destekçilkeri, hapishanelerdeki mahkumların büyük oranda yabancılar olduğunu belirterek, yeni düzenlemenin İsviçre’yi daha gü- venli bir yer yapacağını öne sürüyor.

Ancak Anayasa Profesörlerinin yayınladığı deklerasyonla bu gerici ve İsviçre Anayasasıyla çelisen ve öneri kabul edilse dahi uygulanması mümkün olmayan bir inisyatif olarak değerlendirmişti.

Varlığı İsviçre’de yabancı karşıtı ve aşırı sağ politikalar yürüten İsviçre Halk Partisi SVP’nin ülkede yaşayan yabancı oturumlu kişilerin her hangi bir suç işlemeleri halinde sınır dışı edilmesini ön gören halk referandumu teklifini yüzde 59 oranında reddetti.

sviçre’de yabancı karşitı ve aşirı sağ politikası Ülkede SVP ve diğer gerici koalisyonun destek vermediği teklif hem Avrupa Birliği hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından eleştirilmiş, referandum sonucunun evet çıkmasıhalinde İsviçre’nin taraf olduğu uluslararası hukuk anlaşmaları çer- çevesinde zor günler yaşayacağına işaret edilmişti. Keza İsviçre için de de yüzlerce bilim adamı, Anayasa Profesörü, Sendikalar, Sivil toplum Kuruluşları, bu inisyatife hayır kampanyası yürütüler. Bu teklifin hertürlü insan haklarıyla çelistigi, İsviçrenin taraf olduğu ve altında imzasının olduğu Uluslar arası sözleşmelerle çelistigi acıklandı. Bu yasa çıksa dahi uygulanırlığının mümkün olmadığı belirtildi. Ama secimlere 1 ay kala yapılan anketlerde İnisyatifin kabul edileceğine dair rakamlar, inisyatif karşıtlarının uykularını da kacırı- yordu. Bu sonuçlarla birlikte İsviçre derin bir oh çekti.

28 Şubat 2016 4 temel konuda Referanduma gitti

28 Şubat’ta halk referandumuna giden İsviçreliler dört federal konu hakkında karararını verdi.

  1. Ülkenin son seçimlerinde en çok oy oranına sahip olan SVP’nin suç işleyen yabancı ülke vatandaşlarının oturum izinlerini iptal edilmesini ön gören referandum teklifi büyük oranda reddedildi. Teklifin İsviçre halkı tarafından yüzde 59’la kabul edilmediği açıklandı.
  2. İsviçre’nin kuzeyini İtalya’ya bağ- layan en önemli transit yol olan Gothard Tüneli’nin ikincisinin yapılmasını ön gören teklif ise halkın yüzde 57’si Evet dedi. Sadece Cenevre Kantonu ikinci bir Gothard Tünelinin yapılmasına hayır dedi. Böylece 26 Kanton ve halkın çogunlugu evet dediği için öneri kabul edilmiş oldu
  3. İlk iki maddeye oranla daha az ilgi gören gıda ürünleri üzerinde spekülasyonları engelleyen yasa teklifi yüzde 60 ile reddedili
  4. Evli çiftlerin yaşadığı vergi adaletsizliğini engelleyecek olan teklif hakkında net sonuçlar henüz alınmadı. Bölece inisyatif rededildi.

CEVAP VER