Şefler kendi sendikasını kuruyor

İnşaat patronları, kurdukları sahte sendika Novatrava ile Unia sendikasını toplu iş sözleşme görüşmelerinden dışlamak istiyorlar. Böylece iş koşullarını çok kötüleştirecekler.

0
893

İNŞAAT patronları, kurdukları sahte sendika Novatrava ile Unia sendikasını toplu iş- sözleşme görüşmelerinden dışlamak istiyorlar. Böylece iş koşullarını çok kötüleştirecekler. İnşaat sektörü, TİS Şefler kendi sendikasını kuruyor İnşaat patronları, kurdukları sahte sendika Novatrava ile Unia sendikasını toplu iş- sözleşme görüşmelerinden dışlamak istiyorlar. Böylece iş koşullarını çok kötüleştirecekler.

lohndumping geht uns alle anKüçük bir çete Uzun bir süredir, inşaat uzman kadrosu ve ustabaşı derneği iyi bir ilişki içerisinde bir çete gibi birlikte çalış- maktadırlar. Usta başı derneği yetkilileri, inşaat uzman kadrosunun toplantılarına düzenli olarak katılarak, Unia’ya karşı sistematik olarak propağanda yürütmekte, Fuarlarda reklam standlarında birlikte yer almaktadırlar. Elbette bu şaşırtıcı bir durum değildir:

Zira, inşaat firmaları inşaat uzman kadroso derneğinin üyesidir! İnşaat patronları Novatrava için çok açık propağanda yapmaktadırlar. Novatrava’nın tanıtılmasının ardından kendi çıkardıkları bültende sürekli olarak bu projeyi tanıttılar. Her iki kurum arasında, çalışanlar düzeyindede, yakın bağlar bulunmaktadır.

Batı İsviçre bölgesinde, usta başı derneği müdürlüğü ofisi aynı zamanda inşaat uzman kadrosu derneğinin sekreterliğini yapmaktadır! İş adamı, inşaat müdürü ve inşaat uzman kadrosu derneği başkanı Adrian Hässig basına yaptığı açıklamada, esnekleşme konusunda değişikliğe gidilmesi için yardım etmeye çalıştığını belirtti. Bu, işçilerin performansına göre maaş ödenmesi ve yeni başlayan işçilere düşük başlangıç ücreti ödenmesi anlamına geliyor.

Şeflerin istediği doğrultuda-işçilere karşı yapılan bir anlaşma Novatrava-insiyatifinin amacı toplu iş sözleşme görüşmelerine katılarak Unia şeflerini görüşmede alt etmek, işçi haklarını savunan, kendilerini rahatsız eden Unia’yı devre dışı bı- rakmaktır. Unia dıştalandığı taktirde toplu iş sözleşmesi sadece Novatrava ile yapılacaktır. Herşeye rağmen başaramadılar.

Barbara Schiesser, ne kadar üyeniz var sorusuna «bir şeyi yeni kurarken zaman gerekiyor» cevabını verdi. Merkezi başkan Hässig ise «» gazetisine 100 üyesi olduklarını belirtti. Unia sendikası inşaat sektörü sorumlusu Nico Lutz bu gelişme karşısında soğuk kanlı davranarak «onlar amaç- larına ulaşamayacaklar, inşaat işçileri kendi haklarının satılmasına müsade etmeyecektir» dedi.

İnşaat işçilerinin yarısından fazlası Unia üyesi. Lutz: «İnşaat patronlarına yardım eden sahte bir sendikaya işçilerin ihtiyacı yoktur» dedi.

CEVAP VER