SVP-İnsiyatifi neden gençleri etkilemedi

0
1513
Schweizerische Volkspartei SVP
Schweizerische Volkspartei SVP
Schweizerische Volkspartei SVP

Gençlerin sadece altıda biri oy kullandı. Bunun öncelikli sebeplerinden biri de bu tartışmanın Joiz veya Facebook gibi sosyal medyada değil geleneksel medyada yapılmış olmasıdır. AB, İsviçre’nin Erasmus programına katılımını gözden geçirdiğinde ülke tepki göstermiştir. Şimdi görülüyor ki: Sonucu değiştirmek gençlerin elindeydi – eğer toplu göç insiyatifi için oy kullanmış olsalardı. Yeni Vox analizine göre 18-29 yaşları arasında ancak %17’si oy kullanmış. Bu oran yaşı daha fazla olan nesilde çok farklı: 60-69 yaşları arasında olanların beşte dördü oy kullanmış. Oy kullanmış olan gençlerin çoğu Hayır oyu kullanmış, daha yaşlı olanların ise çoğu insiyatifi kabul etmişler. Sonuç ise %50,3 Evet oyu ile gayet dar olduğuna göre sonunda gençlerin oy kullanma tembelliği de bu önerinin kabul edilmesine yol açmıştır.

Çok az sosyal medya

«Sonuçlar önceden bilinseydi gençlerin daha büyük bir çoğunluğu oy kullanırdı», diyor Genf’li siyaset bilimcisi ve araştırma yazarı Pascal Sciarini. Gençlerin oy kullanım oranı çoğu oylamada yaşlı nesilden daha az olsa da, (bkz. kutu). «Kampanyanın destekçileri daha çok gençlere yoğunlaşsalardı sonuç farklı olabilirdi.» Düşüncesine göre Economiesuisse gençlere ulaşmak için sosyal medya gibi kanallardan yararlanma fırsatını kaçırmış. Yeni Juso-Başkanı Fabian Molina da aynı fikirde. SVP insiyatifinin öncesinde meydana gelen tartışmalar geleneksel medyada yer almış, gençler tarafından kullanılan medyada değil, örneğin Joiz veya Facebook. Özellikle halkçı genç partilerin 30 yaşının altındakilerin daha çok oy kullanmalarını sağlayamadıklarına kızıyor. «Aksi takdirde sonucu değiştirebilirdik.»

Gençlerin oy kullanma oranı düşüyor

Son 14 yıl boyunca genç yetişkinlerin (18- 29 yaş arası) oy kullanma oranı ortalama %22’de seyretmiş. Bunu gfs kamuoyu araştırma enstitüsünün değerlendirmesi göstermiştir. Gençlerin oy kullanım oranı Eylül 2012’de en düşük olarak kayda geçmiş, o zaman pasif sigara içiciliği ve genç müzik desteği konusunda oylama yapılmıştı: gençlerden ancak %9’u oylamaya katılmış. En yüksek katılım ise Eylül 2004’te %45 ile elde edilmiş, o tarihte söz konusu genç yabancıların kolaylaştırılmış vatandaşlık işlemleri idi. Gençlerin oylamalara katılımları son beş yıl içerisinde sürekli düşmüş. 2000 ila 2009 yılları arasında %26,2 iken o zamandan beri %15,2’ye düşmüş. (ala)

Hepsi Hayır diye oy kullanmazdı

Oylama uzmanı Thomas Milic, daha yüksek bir oylama katılımının otomatik olarak SVP insiyatifinin reddine yol açacağı sonucunu desteklemiyor. «Sessiz çoğunluğun hangi yönde düşüneceğini biz bilemeyiz.» Vox-Analizi, özellikle normalde oy kullanmayanların çoğu zaman Evet diye oy kullandıklarını göstermiş – tüm yaş gruplarında. Fabian Molina şu anda 18-29 yaşları arasında olanların genelde apolitik olduklarına inanmıyor. «Juso’da üye sayımız son yıllarda çift katına çıktı.» Siyasete genel bir ilgi mevcutmuş buna göre– «ancak çoğu genç insanda bazı önerilerin kendi hayatları için ne kadar önemli olduklarına dair bir anlayış eksikliği mevcut ».

Çözüm olarak E-Oylama

Gelecekte gençlerin sandığa gitmesi nasıl sağlanır, onu Genç Liberallerden Maurus Zeier de bilmiyor – «özellikle genç partilerin son yıllarda geçmişe nazaran daha aktif oldukları düşünülürse». Okullarda yapılan toplantılarda tespit ettiği gibi gençlerin de siyasi bir fikri mevcut. «Sorun, onları sandığa getirmekte.»

Zeier bu yüzden ülke bazında E-Oylamayı başlatmak için çalışıyor: «Bilgisayar başında bir tuşa basmak çoğuna sandığa gitmekten daha kolay geliyor.» Ayrıca, migrasyon insiyatifinin gençler için örneğin 1:12 oylamaları veya asgari ücret insiyatifinden daha az anlaşılabilir olduğuna da inanıyor. «Kota getirilip getirilmemesi veya İsviçre için iki taraflıların ne anlama geldiği gibi sorular soyut sorulardır.»

CEVAP VER