Yatalak hastalara bakanlar için yeni toplu iş sözleşmesi

Evde Yaşam derneği ve Unia sendikası 1,5 yıldır sürdürülen görüşmelerin ardından, yatalak hastalara evde hizmet verenlerin çalıştığı branşı kapsayan, İsviçre’nin almanca konuşulan bölgesine uygulanacak olan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Amaç çalışanların Haklarını korumak ve bakım kalitesini arttırmak.

0
1168

hasta-bakiciYeni imzalanan toplu iş sözleşmesi sadece, yatalak hastaların bakımını evde yapan, tıbbi bakım hizmeti vermeyen özel firmalarda çalışan kişileri kapsıyor. Toplu iş sözleşmesi sadece Almanca konuşulan bölgede uygulanacak. Bu alanda hizmet veren kamu sektörü kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kamu sektörü sözleşmesi çerçevesinde hizmet sunan kurumlar bu toplu iş sözleşmesi kapsamında yer almıyor.

Büyük Başarı

Yeni toplu iş sözleşmesi, sürekli genişleyen özel hizmet sektöründe çalışan emekcilerin haklarının korunması için atılan önemli bir adım. Bu nedenle, toplu iş sözleşmesine imza atan taraflar, işçi sendikası ve işveren kurumu alınan kararları resmi kurumların onaylaması için Devlet Ekonomik İlişkiler Sekreterliğine başvurma kararı aldılar.

Asgari ücret

Toplu iş sözleşmesi kapsamında asgari ücretde belirlendi. Meslek diploması olmayan işçilerin saat ücretinin kademeli olarak 2008 yılına kadar 22 Franka yükseltilmesi kararlaştırıldı. Diğer maaş kategorilerinin belirlenmesinde, çalışanların mesleki tecrübesi, eğitim ve meslek içi eğitim seviyesi dikkate alındı. Ayrıca 13. aylık ödenmeside kararlaştırıldı.

İş saatleri ve kontrol mercileri

Bu branşda çalışanlar için çok büyük bir önem arz eden, iş ve dinlenme saati, yol parası ve işe çağrıldığı zaman hazır olma konularıda toplu iş sözleşmesi çerçevesinde kurala bağlandı. Ayrıca çalışan her kişinin hastalık para sigortası yaptırma zorunluluğu getirildi. Diğer bütün Toplu İş Sözleşmelerinde de olduğu gibi bu toplu iş sözleşmesi çerçevesinde alınan kararların uygulanması için kontrol mercilerinin oluşturulması karara bağlandı. Ayrıca meslek içi eğitimin teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Böylece, hem çalışanların mesleki alanda ilerlemesi, hemde bakım kalitesinin arttırılması sağlanmış olacak.

CEVAP VER